مهران بشیری

مهندس برق - مشاور مدیریت

مهران بشیری

مهندس برق - مشاور مدیریت

امروزه خدمات پس از فروش به یکی از مهمترین فاکتور های تصمیم گیری برای خرید توسط مصرف کنندگان تبدیل شده است. از این رو سازمان های بیش از پیش به این مهم توجه و اهتمام می ورزند. ارتقای کیفیت ارائه خدمات پس از فروش، نه تنها به رضایت مندی مشتریان ختم می شود، بلکه در برندسازی نیز نقش موثری را ایفا می کند.

من با تجربه بیش از ۱۰ سال در طراحی، راه اندازی و مدیریت شرکت ها و دفاتر خدمات پس از فروش، آماده ارائه مشاوره و نیز انتقال تجربیات به همکاران گرامی می باشم.

mysquare.ir | مای اسکوئر